University of Illinois at Chicago
Browse
GS. Pabrezos bk idejos_2021.pdf (1.6 MB)

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žemaičių bendrinės kalbos idėja (The Idea of Standard Lowland Lithuanian by Jurgis Ambraziejus Pabrėža)

Download (1.6 MB)
chapter
posted on 2023-07-02, 02:27 authored by Giedrius SubaciusGiedrius Subacius

No description supplied

History

Citation

Subačius, G.Subacius, G. (2022). Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žemaičių bendrinės kalbos idėja (The Idea of Standard Lowland Lithuanian by Jurgis Ambraziejus Pabrėža). In D. ČinkienėA., Pocienė(Eds.), Žemaičių šventasis. Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai - 250, (pp. 55-61).

isbn

978-609-481-103-6

Usage metrics

    Categories

    Exports