University of Illinois at Chicago
Browse
GS. Pabrezos bk idejos_2021.pdf (1.6 MB)

“Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žemaičių bendrinės kalbos idėja.” (The Idea of Standard Lowland Lithuanian by Jurgis Ambraziejus Pabrėža.)

Download (1.6 MB)
dataset
posted on 2023-04-16, 21:01 authored by Giedrius SubaciusGiedrius Subacius
No description supplied

History

Usage metrics

    Categories

    No categories selected

    Exports