University of Illinois at Chicago
Browse
SUBACIUS-VANAGS_2023 VALSTYBE LATVISKAI adz_59-(2023)_07_Subacius_Vanags.pdf (2.9 MB)

Lietuviešu valstybė ‘valsts’ – Simona Daukanta aizguvums no latviešu valodas

Download (2.9 MB)
journal contribution
posted on 2024-05-14, 23:30 authored by Giedŗus Subačus, Pēteris Vanags
Lietuviešu valodā pārņemt vārdu “valstybė” varēja pamudināt darbs Rīgas gubernatūrā.

History

Citation

Subačus, G.Vanags, P. (n.d.). Lietuviešu valstybė ‘valsts’ – Simona Daukanta aizguvums no latviešu valodas. Akadēmiskā Dzīve, 59, 65-78. https://doi.org/10.22364/adz.59.07

Publisher

University of Latvia

issn

0516-3145

Usage metrics

  Categories

  No categories selected

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC