SUBACIUS_2017_Daukanto_Didz_le-liet_zodyno_data_1852-1856_1857-1858_ALt_19_137-148.pdf (2.6 MB)

Simono Daukanto Didžijojo lenkų-lietuvių kalbų žodyno rašymo laikas: 1852-1856, 1857-1858 m.

Download (2.6 MB)
journal contribution
posted on 07.05.2021, 21:47 by Giedrius Subačius
No description supplied

History

Citation

Subačius, G. (2017). Simono Daukanto Didžijojo lenkų-lietuvių kalbų žodyno rašymo laikas: 1852-1856, 1857-1858 m. Archivum Lithuanicum, 19, 137-148.

issn

1392-737X