SUBACIUS_2017_Daukanto_IZ_VĖLESNIEJI_REDAGAVIMAI_DiD_67_p69-103.pdf (8.74 MB)

Simono Daukanto redagavimas: vėlesnieji „Istorijos žemaitiškos“ (1828–1834) taisymai

Download (8.74 MB)
journal contribution
posted on 07.05.2021, 21:45 by Giedrius Subačius
No description supplied

History

Citation

Subačius, G. (2017). Simono Daukanto redagavimas: vėlesnieji „Istorijos žemaitiškos“ (1828–1834) taisymai. Deeds and Days, 67, 69-103. https://doi.org/10.7220/2335-8769.67.3

Publisher

Vytautas Magnus University

issn

1392-0588

Usage metrics

Categories

Exports